KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

2% z dane

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili dôveru a prispeli 2% z vašich daní na činnosť nášho združenia.

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451