KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

4. zasadnutie Riadiaceho výboru projektu KRASCAVE

23.01.2018 12:06

15.12. sa konalo zasadanie riadiaceho výboru projektu. Program bol nasledovný:

1.       Otvorenie
2.       Informácia o zaslaní a schválení 2. priebehovej správy projektu
3.       Informácia o predbežných výsledkoch projektu - speleomonitoring
4.       Informácia o predbežných výsledkoch projektu - prototyp
5.       Informácia o predbežných výsledkoch projektu - OZ Envi
6.       Plán práce na projekte na rok 2018
7.       Rôzne
8.       Ukončenie

 

Všetky boli programu boli úspešne prerokované.

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451