KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Projekty

Realizáciu odborných projektov zabezpečujeme v pracovných skupinách, ktoré sa svojim zložením operatívne prispôsobujú požiadavkám konkrétneho projektu. V závislosti od riešenej problematiky vytvárame pracovné skupiny so zameraním projektov na  : „vodu“, „pôdu“, „odpady“, „ochranu prírody“, „legislatívu“.

V prípade potreby prizývame do pracovných skupín aj externých spolupracovníkov.

 

Aktuality:

► MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ:

 - v novembri 2021 bola občianskemu združeniu schválená dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a infomatizácie na projekt Monitorovanie rizikových parametrov pôdneho vzduchu na vybraných environmentálnych záťažiach (EZ) vo vzťahu k životnému prostrediu. Viac informácií o projekte nájdete na podstránke projekty.envislovakiaoz.sk/

 

► VODA:

zapojili sme sa do projektu LIFE+ súviaceho s ochranou a využivaním podzemných vôd Slovenského krasu (viac sa dozviete v časti Aktuality)  

 

► ODPADY:

- pracovná skupina pripravuje odbornú analýzu z oblasti odpadového hospodárstva zameranú na separáciu nebezpečných zložiek komunálneho odpadu v Bratislavskom samosprávnom kraji. Analýzu chceme využiť ako východisko pre realizáciu plánovaných projektov pre túto oblasť životného prostredia.

- členovia skupiny sa zapojili do projektu zberu opotrebovaných prenosných batérií z administratívnych priestorov "BATBACK" (viac sa dozviete v časti Aktuality)

 

► ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY:

- koncom októbra 2012 podalo naše združenie žiadosť o Partnerský projekt EKOFONDU na tému: "Systémový manažérsky prístup organizácie k zabezpečeniu jej environmentálnej a energetickej bezpečnosti a ďalšieho udržateľného rozvoja." Vyhodnotenie projektov prebehne do 31. decembra 2012.

 

 

        

Projekty

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451