KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Partnerstvo a spolupráca

-    V prípade záujmu Vám ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť do činnosti nášho združenia formou pridruženého členstva

-    Spolupracovať s našim združením rôznym spôsobom môže každý, kto prejaví záujem o riešenie spoločných problémov. Uvítame každý Váš podnetný námet a postreh, ktorým môžeme prispieť k riešeniu našich spoločných problémov

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451