KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

BATBACK

08.06.2012 10:01

Naše občianske združenie v spolupráci so spoločnosťou CENVIS, s.r.o. zaviedlo a úspešne prevádzkuje systém dobrovoľného separovaného zberu použitých prenosných batérií z administratívnych priestorov "BatBack". Batérie a akumulátory, bežne používané v administratívnych priestoroch či domácnostiach, sú užitočným zdrojom energie. Po skončení životnosti však môžu byť nebezpečné nielen pre ľudské zdravie, ale aj životné prostredie, najmä pôdu a vodu. Zároveň predstavujú využiteľný zdroj druhotných surovín. Preto treba zodpovedne pristupovať k ich následnej separácií od bežného komunálneho odpadu a zabezpečiť ich ekologické spracovanie v špecializovaných zariadeniach. Toto je hlavným cieľom tohto projektu.    

Pilotný projekt v súčasnosti prevádzkujeme v administratívnom komplexe TOWER115 a RIVER HOUSE, kde sme tento segment rozšírili ako prví aj o bankové priestory. Realizácia projektu BatBack má charakter verejno prospešnej aktivity, zameranej na veľkometrážne administratívne objekty, v ktorých sa sústreďuje množstvo obyvateľov, návštevníkov a zamestnancov.        

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451