KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Vyhodnotenie dotazníkov

04.08.2017 14:28

V priebehu roku 2016 a 2017 sme zisťovali informovanosť obyvateľov obce a návštevníkov regiónu ohľadne projektu KrasCave. Medzi obyvateľov sme distribuovali tlačené dotazníky, turisti vypĺňali elektronický dotazník na našej webstránke. Ich vyhodnotenie sa nachádza tu - dotazník pre obyvateľov obce Krásnohorská Dlhá Lúka, dotazník pre návštevníkov regiónu Gemer

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451