KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Edukačné aktivity s deťmi v Krásnohorskej Dlhej Lúke

26.10.2018 10:52

Na konci septembra (21 - 22 .9.2018) sme s detmi z materskej a základnej školy v obci hrali hry so zameraním na ekologické povedomie, s cieľom upozorniť aj  detskú populáciu na aktivity projektu hravou formou, pričom súťaže a disciplíny boli prospôsobené veku a zručnosti detí, so zameraním na rozvoj vedomostí, ale aj zábavy. Na zvýšenie povedomia o existencii Krásnohorskej jaskyne a významu pitnej vody v nej bol pre deti vytvorený model jaskynného kvapľa, ktorý si deti vo voľnom čase dotvarujú, vyfarbia.

 

Fotodokumentácia z hier

Článok z denníka Vasárnap, ktorý sa opisuje našu aktivitu

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451