KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Kontrola informačných tabúľ v obci Krásnohorská Dlhá Lúka

14.09.2021 11:20

V súlade so záväzkom EnviSlovakia o.z. 1x ročne zabezpečiť kontrolu stavu informačných tabúľ (udržateľnosť projektu LIFE) v Krásnohorskej Dlhej Lúke bola v máji  2021 vykonaná ich obhliadka. Technický stav tabúľ porušený nebol (priložené obrázky ),  okolie jaskyne bolo čisté, prístupové turistické trasy  boli upravené.   

V súlade so záväzkom, že na prelome r. 2021 – r. 2022 sa uskutoční kontrolné dotazovanie v zmysle prijatého programu opatrení  (cieľová skupina  - starosta, urbariát, správa národného parku, štátne lesy)  EnviSlovakia pripravuje aktuálny dotazník.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451