KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Kontrola a údržba informačných tabúľ v obci Krásnohorská Dlhá Lúka

12.07.2020 12:17

Dňa 20.6.2020 sme realizovali kontrolu troch informačných tabuľ, umiestnených v obci a pred Krásnohorskou jaskyňou. Tabuľe boli očistené a zároveň sme vykonali drobné opravy na uvoľnených častiach.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451