KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Kontrola stavu informačných tabúľ v obci Krásnohorská Dlhá Lúka, máj 2022

01.06.2022 09:32

V súlade so záväzkom EnviSlovakia o.z. 1x ročne zabezpečiť kontrolu stavu informačných tabúľ (udržateľnosť projektu LIFE) v Krásnohorskej Dlhej Lúke bola v máji  2022 vykonaná ich obhliadka. Technický stav tabúľ porušený nebol (priložené obrázky ),  okolie jaskyne bolo čisté, prístupové turistické trasy  boli upravené.   

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451