KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Monitorovacia správa č. 4

01.07.2017 10:59

Vyhodnotenie priebežných výsledkov našich činností k 30.6.2017 si môžete pozrieť v Monitorovacej správe č.4 - MS4_20170630.pdf (271,4 kB)

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451