KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Monitorovacia správa č. 7

01.10.2018 11:06

Vyhodnotenie priebežných výsledkov našich činností k 31.9.2018 si môžete pozrieť v Monitorovacej správe č.7 - MS7_20180931.pdf (254,8 kB)

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451