KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Monitorujeme rizikové parametre pôdneho vzduchu environmentálnych záťaží

21.03.2022 17:49

Občianske združenie EnviSlovakia bolo jedným z úspešných uchádzačov o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. O dotáciu sme sa uchádzali s projektom Monitorovanie rizikových parametrov pôdneho vzduchu na vybraných environmentálnych záťažiach vo vzťahu k životnému prostrediu.

 

Viac informácií o projekte sa nachádza na projektovej podstránke projekty.envislovakiaoz.sk/

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451