KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Priebežná monitorovacia správa č. 2

01.04.2016 11:20

Vyhodnotenie priebežných výsledkov našich činností k 31.3.2016 si môžete pozrieť v Monitorovacej správe č.2 - MS2_20160331.pdf (3,5 MB)

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451