KRAJŠIE A LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE VŠETKÝCH

Priebežná monitorovacia správa č. 5

01.11.2017 11:04

Vyhodnotenie priebežných výsledkov našich činností k 31.10.2017 si môžete pozrieť v Monitorovacej správe č.5 - MS5_20171031.pdf (744,9 kB)

Vyhľadávanie

Kontakt

Envislovakia, o.z. Kutlíkova 17
Bratislava
852 50
+421 2 6828 6451